ທ່ານ ກຳ ລັງເບິ່ງ ໝວດ ໝູ່ ຢູ່

ເກມ

Intel NUC 12 Enthusiast Gaming Mini PC

ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂະໜາດນ້ອຍອີກອັນໜຶ່ງສຳລັບການຖ່າຍທອດເກມ Windows ສະໄໝໃໝ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍ Intel. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້,…

Minisforum Elitemini HX90G Mini PC - Goodbye Desktop

ທັງໝົດຂອງປີ 2022 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນຮູບແບບ ATX, mini-ATX ແລະ micro-ATX. ແຕ່…
Translate »