ඔබ වර්ගයක් නරඹමින් සිටී

ක්රීඩාව

Intel NUC 12 උද්යෝගිමත් Gaming Mini PC

නවීන වින්ඩෝස් ක්‍රීඩා ගමන් කිරීම සඳහා තවත් කුඩා පරිගණකයක් ඉන්ටෙල් විසින් නිකුත් කරන ලදී. පරිශීලක අවශ්‍යතා මත පදනම්ව,…

Minisforum Elitemini HX90G Mini PC - Goodbye Desktop

2022 මුළුල්ලේම සම්භාව්‍ය ATX, mini-ATX සහ micro-ATX ආකෘතියේ පුද්ගලික පරිගණක සඳහා ඇති ඉල්ලුමේ තියුණු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි. නමුත්…

Gigabyte AORUS S55U Android TV මොනිටරය

සහ ඇයි නැත්තේ - තායිවාන ජාතිකයන් සිතූ අතර, අඟල් 55 ක විභේදනයකින් යුත් සූදු මොනිටරයක් ​​ඉදිරිපත් කළේය. එපමණක් නොව, නව Gigabyte AORUS S55U…
Translate »