Du tittar på en kategori

Företag

Ett lån med fastigheter: vad är det

Ett lån som säkerställs genom fastigheter är mottagandet av ett kontantlån från en individuell eller juridisk enhet. Försäkringsobjekt - alla fastigheter ...
Translate »