Waxaad daawanaysaa qayb

Cilmiga

Digital Finger Pulse Oximeter

Soosaarayaasha saacadaha casriga ah iyo jijimooyinka ayaa cadeyn kara waxtarka qalabka garaaca wadnaha ee garaamkooda inta ay rabaan. Laakiin tan ...
Translate »