Mae lloerennau Starlink yn dileu rhyngrwyd â gwifrau

Bydd pawb a oedd yn chwerthin am y syniad o Elon Musk i ddefnyddio rhwydwaith Rhyngrwyd lloeren dros y blaned Ddaear yn mynd â'u geiriau yn ôl yn fuan. Eisoes mewn profion Beta, daeth yn amlwg y bydd lloerennau Starlink yn dileu'r Rhyngrwyd â gwifrau cyn bo hir. Wrth gwrs, ni fydd technolegau diwifr yn gallu cystadlu ag opteg. Ond bydd yr un rhwydweithiau copr yn cael eu disodli gan un clic o'r bysedd.

Спутники Starlink ликвидируют проводной интернет

Lloerennau Starlink - technoleg ofod yr 21ain ganrif

 

Y brif broblem gyda'r holl sianeli lloeren yw'r oedi wrth drosglwyddo pecynnau rhwng y ffynhonnell a derbynnydd y signal. Ystyriwyd Viasat yn arweinydd mewn perfformiad cyn Starlink. Gallai Rhyngrwyd Lloeren gyflymu i 100 megabit yr eiliad, ond gydag oedi o 590-620 milieiliad.

Спутники Starlink ликвидируют проводной интернет

Gyda lloerennau SpaceX yn orbit isaf y Ddaear, llwyddodd prosiect Starlink i leihau’r oedi cyfathrebu gwael hwn i 33ms yn sylweddol. Nid yw llawer o ddarparwyr llinell dir 3G a 4G hyd yn oed yn barod i sicrhau canlyniadau o'r fath. Ac yma - lloerennau gofod. Gadewch i gyflymder Elon Musk fynd yn sownd ar oddeutu 300 megabit yr eiliad. Ond mae'r ymateb yn fendigedig.

 

Beth yw'r rhagolygon ar gyfer Rhyngrwyd lloeren Starlink

 

Mae uchelgeisiau Elon Musk yn drawiadol. Mae'r dyngarwr Americanaidd eisoes wedi cyhoeddi'n swyddogol y cyflymder arfaethedig o 10 Gbps. O ystyried y ffaith nad yw'r biliwnydd yn taflu geiriau i'r gwynt, gweithredir y dasg yn y dyfodol agos.

Спутники Starlink ликвидируют проводной интернет

Nawr am bris gwasanaethau. Mae set o offer ar gyfer profi Starlink Rhyngrwyd lloeren eisoes ar werth. Gellir ei brynu yn yr UD a Chanada am $ 499. Mae'r pecyn yn cynnwys llwybrydd, terfynell ac ategolion mowntio. Y ffi tanysgrifio yng Ngogledd America yw $ 99 y mis (sianel anghyfyngedig). Mae'r gwasanaeth hefyd ar gael yn Lloegr - prisiau mewn punnoedd: 439 ac 89, yn y drefn honno.

Спутники Starlink ликвидируют проводной интернет

Mae 10 o danysgrifwyr eisoes yn cymryd rhan yn y profion ar Rhyngrwyd lloeren Starlink. Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn sawl darparwr tir sydd eisoes wedi colli cymaint o gwsmeriaid. A bydd y ffigur hwn yn cynyddu'n esbonyddol. Yn fuan iawn, ledled y byd, byddwn yn gweld cynigion hyrwyddo enfys gan ddarparwyr yn addo gostyngiadau i'w cwsmeriaid. Nid yw'r diwrnod yn bell i ffwrdd pan fydd opteg pâr a ffibr dirdro yn ailadrodd tynged teleffoni llinell dir. Os yw'r pris yn ddigonol, bydd prynwr bob amser.

Darllenwch hefyd
Sylwadau
Translate »