Sut oedd yr ymladd cyntaf ar ôl Joshua pwysau trwm ar ôl Klitschko: llun

1 106

Unwaith eto, enillodd y bocsiwr Prydeinig adnabyddus o Brydain, Anthony Joshua, fuddugoliaeth gynnar mewn duel gyda chystadleuydd o Camerŵn - Carlos Takama. Digwyddodd yr ymladd yn Stadiwm y Mileniwm ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd. Dwyn i gof ein bod yn siarad am yr union Sais a enillodd gornest yn erbyn Wladimir Klitschko ar 29 ym mis Ebrill 2017 y flwyddyn trwy guro technegol yn Stadiwm Wembley yn Llundain.
bocsioMae arbenigwyr chwaraeon yn dod o hyd i lawer o bethau rhyfedd yn duel yr athletwr pwysau trwm o Albion niwlog â chanolbarth Affrica. Fel y digwyddodd, roedd hyfforddwyr Anthony Joshua yn paratoi'r athletwr i ymladd gyda'r gweithiwr proffesiynol o Fwlgaria, Kurbat Pulev, a gollodd y ras 12 ddyddiau cyn Cwpan y Byd, oherwydd anaf. Er mwyn peidio â chanslo'r gystadleuaeth, aeth y trefnwyr ati i chwilio am wrthwynebydd i'r Sais. Roedd hi'n anodd dod o hyd i bwysau trwm, a hyd yn oed un tal, a dyna pam wnaethon nhw setlo ar Camerŵn.
Trodd yr ymladd yn ddiddorol i'r cefnogwyr, a oedd eisoes yn rownd 4 yn gwerthfawrogi hyfforddiant a phwer y bocsiwr o Affrica, a gurodd y Brython i lawr. Fodd bynnag, eisoes yn y ddegfed rownd, symudodd lwc tuag at y Sais, a enillodd yr ornest yn y pen draw diolch i sêl bendith y dyfarnwr. A barnu yn ôl yr adborth gan y gynulleidfa ar rwydweithiau cymdeithasol, roedd Takam ar ei draed a gallai barhau â'r ornest, a thrwy hynny ofyn cwestiynau anghyfforddus i drefnwyr y twrnamaint.
Yn ôl yr enillydd, roedd diffyg paratoi yn atal Camerŵn rhag cael ei fwrw allan. Paratôdd y staff hyfforddi Joshua ar gyfer yr ymladd gyda Kurbat Pulev dau fetr, gan addasu'r safiad a'r dyrnu i dwf y gwrthwynebydd. Efallai y byddai gweithio mewn gwreichionen gyda'r dynion llai yn helpu'r athletwr i roi'r Affricanwr o'r blaen. Ond fel maen nhw'n dweud, nid yw'r enillwyr yn cael eu beirniadu - mae gwregys y pencampwr a chymeradwyaeth milfed dorf 75 yn mynd i'r Prydeiniwr Anthony Joshua.

Darllenwch hefyd
Sylwadau
Translate »